Shipping News, Kuban River
Ilya Volykhine

Shipping News, Kuban River

Oil & mixed media on Hahnemuhle

150 x 50cm