Mountain II
Jane Blackmore

Mountain II

oil on canvas

154cm x 54cm